Financiële info

Factuur

Ongeveer zes weken na uw ontslag ontvangt u een 'uittreksel van de verpleegnota'. Wij vragen nooit een voorschot, behalve wanneer u een behandeling of ingreep krijgt die niet terugbetaald wordt door een Belgisch ziekenfonds of Belgische verzekering. De toelichting ziekenhuisfactuur,de tarievenlijst en de opnameverklaring  kan u terugvinden onderaan deze rubriek. De factuur geeft aan welk bedrag u betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds of verzekeraar betaalt. De kosten voor uw ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen. In de meeste gevallen wordt ook het deel ten laste van uw hospitalisatieverzekering rechtstreeks bij hen geïnd. Dat hangt af van uw polisvoorwaarden. De inschrijvingsdienst zal u (of uw vertegenwoordiger) vragen een opnameverklaring te ondertekenen. Via deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar en ontvangt u informatie over de verschillende kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen.

Voor vragen omtrent de inhoud en/of betalingsregeling van uw factuur kan u terecht op 051 33 46 35 (iedere werkdag van 8 tot 12 u.) of via infofacturatie@sjki.be.

Uw factuur betaalt u best via overschrijving, maar u kan hiervoor ook terecht bij de kasdienst In de kasdienst kan u enkel nog betalen met bancontact. Cash geld aanvaarden wij niet meer.

 Openingsuren kasdienst: maandag-woensdag-vrijdag: 8 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u. | dinsdag-donderdag: 8 - 12.30 u.

Prijsraming (Dit luik wordt momenteel bijgewerkt)

Voor een aantal ingrepen kan je hieronder een prijsraming vinden.

Gelieve er rekening mee te houden dat dit om een raming (gemiddelde kostprijs) gaat. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de gemaakte raming en is bijgevolg niet bindend. De prijzen zijn onderhevig aan tariefwijzigingen opgelegd door de overheid. Bepaalde niet-medische kosten (telefonie, rooming-in, parkingkosten, ...) zijn niet inbegrepen in de prijsraming. Eventuele extra onderzoeken (zoals bv. labo, pathologie, radiologie, … ), extra overnachtingen of extra geneesmiddelen/gebruiksmaterialen veranderen de totale prijs.

In de gemaakte prijsraming werd geen rekening gehouden met onderzoeken vooraf of nadien.

Hoewel wij steeds bijgewerkte en correcte informatieverlening nastreven, is een fout niet altijd uit te sluiten. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen zo snel mogelijk worden rechtgezet.

Vind je de raming niet terug of heb je extra vragen? Neem dan contact op met de dienst info factuur

tel  051 33 46 35 (ma-vr 8 u.-12 u.)

mail adres infofacturatie@sjki.be

Prijsramingen

Pijnkliniek

Raming facetblok

Rooming-in

In bijzondere situaties kan u als familie of naaste bij de patiënt blijven overnachten. Wij voorzien in bepaalde kamers een extra bed of een comfortabele zetel. Deze persoon kan beroep doen op de sanitaire voorzieningen die aanwezig zijn op de kamer van de patiënt.

Hierbij de kostprijzen:

MEDEVERBLIJF OUDER EN KIND - OPNAME

Ontbijt € 4,00
Middagmaal € 10,00
Vieruurtje € 1,00
Avondmaal € 5,00
Overnachting € 12,50
Totaal € 32,50

MEDEVERBLIJF OP VOLWASSENENKAMER

Overnachting € 0,00
Ontbijt € 4,00
Middagmaal € 10,00
Vieruurtje € 1,00
Avondmaal € 5,00
Totaal € 20,00

MEDEVERBLIJF BIJ PALLIATIEVE PATIENT (vanaf 4de dag)

Per dag € 5,00
Ontbijt € 4,00
Middagmaal € 10,00
Vieruurtje € 1,00
Avondmaal € 5,00
Totaal € 25,00