Financiële info

Factuur

Ongeveer zes weken na uw ontslag ontvangt u een 'uittreksel van de verpleegnota'. Wij vragen nooit een voorschot, behalve wanneer u een behandeling of ingreep krijgt die niet terugbetaald wordt door een Belgisch ziekenfonds of Belgische verzekering. De toelichting ziekenhuisfactuur,de tarievenlijst en de opnameverklaring  kan u terugvinden onderaan deze rubriek. De factuur geeft aan welk bedrag u betaalt en welk bedrag uw ziekenfonds of verzekeraar betaalt. De kosten voor uw ziekenfonds of (arbeidsongevallen)verzekeraar verrekenen we rechtstreeks met hen. In de meeste gevallen wordt ook het deel ten laste van uw hospitalisatieverzekering rechtstreeks bij hen geïnd. Dat hangt af van uw polisvoorwaarden. De inschrijvingsdienst zal u (of uw vertegenwoordiger) vragen een opnameverklaring te ondertekenen. Via deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar en ontvangt u informatie over de verschillende kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen.

Voor vragen omtrent de inhoud en/of betalingsregeling van uw factuur kan u terecht op 051 33 46 35 (iedere werkdag van 8 tot 12 u.) of via infofacturatie@sjki.be.

Uw factuur betaalt u best via overschrijving, maar u kan hiervoor ook terecht bij de kasdienst In de kasdienst kan u enkel nog betalen met bancontact. Cash geld aanvaarden wij niet meer.

 Openingsuren kasdienst: maandag-woensdag-vrijdag: 8 - 12.30 u. & 13.30 - 17 u. | dinsdag-donderdag: 8 - 12.30 u.