Netwerk en partners

In 2016 sloot ons ziekenhuis een verregaand samenwerkingsakkoord met az groeninge Kortrijk. Concreet betekent dat voor onze patiënten dat ze in Izegem terechtkunnen bij nog meer artsen met een bijzonder expertisedomein. Wanneer doorverwijzingen voor complexere, zeldzame aandoeningen naar az groeninge nodig zijn, dan gebeurt dat in nauw overleg met de behandelende arts in Izegem die de patiënt ook verder zal opvolgen en nabehandelen (voor meer info: zie onderstaande brochure).

Op aangeven van minister De Block wordt verregaande samenwerking onder netwerkvorm gestimuleerd. Ons ziekenhuis en az groeninge maken ook deel uit van het grotere E17 ziekenhuisnetwerk, samen met AZ Maria Middelares in Gent, OLV van Lourdesziekenhuis in Waregem en het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.

Het E17-ziekenhuisnetwerk ontwikkelt een gezamenlijke visie betreffende kwaliteit en accreditatie, streeft naar een gemeenschappelijk medisch dossier en werkt structureel samen op niveau basiszorg en referentiefuncties – in het bijzonder betreffende hartcentrum, oncologie, robot geassisteerde chirurgie en gespecialiseerde beroertezorg.

Het E17-ziekenhuisnetwerk richt zich naar 400.000 patiënten. Het vertegenwoordigt vandaag meer dan 2.300 erkende bedden en stelt meer dan 6.000 medewerkers en 600 artsen tewerk.

Het netwerk stelt Eric Van Zele, ex-topman van onder meer Barco en Telindus, aan als onafhankelijk netwerkvoorzitter. Op die manier willen de vijf ziekenhuizen doorgroeien tot een efficiënt, kwaliteitsvol en innovatief ziekenhuisnetwerk in nauwe samenwerking met zorgactoren, patiënten, overheid en de industrie.