Corona

Coronavirus (COVID-19)

Aanpassing van de bezoekregeling

Wegens de toename van het aantal besmettingen  passen we volgende regeling toe: de gehospitaliseerde patiënt die langer dan 1 nacht in het ziekenhuis verblijft, mag een vaste bezoeker ontvangen gedurende maximaal 1u en dit enkel op zondag en dit tussen 14u en 20u.
 

Aan het onthaal deel je mee voor wie u op bezoek komt. Wij bieden u aan het onthaal een chirurgisch mond-neusmasker aan. U bent verplicht om dit mond-neusmasker continu en overal te dragen. We vragen om uw handen te ontsmetten bij het binnen komen en bij het verlaten van het ziekenhuis.

Blijf tijdens het bezoek op de kamer. Wenst u een medewerker te spreken, duw dan op de bel. Een medewerker komt dan naar de kamer en beluistert graag uw vragen.

Is uw naaste opgenomen op de dienst intensieve zorgen? Neem dan eerst telefonisch contact met de afdeling om een afspraak te maken.

Op de covid afdeling is bezoek niet toegelaten. Wenst u een medewerker van die afdeling te spreken, neem dan zeker telefonisch contact. Zo wenselijk kunnen we ook een afspraak maken om te videobellen. 

Uitzonderingen op de bezoekregeling

- de ouders op de pediatrische afdelingen, materniteit en neonatologie

- eerstegraadsverwanten van patiënten aan het levenseinde

Consultaties

Afspraken, consultaties, onderzoeken en operaties gaan door. Een begeleider is niet toegestaan in het ziekenhuis tenzij strikt noodzakelijk (bv. bij minderjarigen) 

U komt alleen naar de consultatie. In bepaalde omstandigheden kan de patiënt vergezeld worden van een begeleider. We denken hierbij aan patiënten met cognitieve problemen, gangproblemen … Wenst u als partner of familie aanwezig te zijn tijdens de consultatie, bespreek dit dan steeds vooraf met uw behandelend arts.

Uitzondering: voor een zwangerschapscontrole kan de partner mee komen. De partner wacht in de auto of aan het onthaal tot hij/zij een seintje krijgt. Zodra u een melding ontvangt stapt u naar de consultatie van de gynaecoloog.

Te volgen richtlijnen

- Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doet ualtijd en overal en dit vanaf de parking van ons ziekenhuis. Hebt u er zelf geen? Dan krijgt u een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis.

- Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter).

- Ontsmet bij het binnenkomen en het verlaten van het ziekenhuis steeds uw handen.

 

Digitale alternatieven

Patiënten kunnen met hun familie videobellen.

Wenst u te videobellen, neem dan telefonisch contact met de hospitalisatieafdeling en maak een afspraak.

Spullen brengen en halen via het onthaal

Breng vers materiaal mee als u op bezoek komt op zondag. Lukt dit echter niet dan kan u dagelijks tussen 14.30u en 17u propere was afgeven en vuile was ophalen aan het onthaal. Wenst u vuile was op te halen, spreek dan steeds duidelijk  het tijdstip af met de verpleegkundige van uw afdeling. Op het afgesproken tijdstip kan u dan de vuile was ophalen aan het onthaal.

Breng het materiaal in een afgesloten, propere zak binnen bij het onthaal.  Noteer op deze zak duidelijk de naam van de patiënt en zo mogelijk ook het kamernummer. Alle gegevens van de patiënt worden genoteerd en aan de zak bevestigd.

Als er waardevolle elektronica (bv. laptop, smartphone) worden afgegeven, vermeld dat dan expliciet.

Alles wat u aflevert aan het onthaal is op eigen risico.

Bistro

De bistro is gesloten voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 

PRE-OPNAME SCREENING

Bij patiënten waarbij een opname gepland is, wordt er telkens een pre-opname screening gedaan door middel van een wisser. U krijgt hieromtrent informatie tijdens het consult bij uw behandelend arts.

U kan er enkel terecht op afspraak in het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Openingsuren: van 9u  tot 17u tijdens de week en op zaterdag en zondag van 13u tot 17u. 

Na afname van de wisser ga je terug naar huis. Indien resultaat COVID-positief is, word je door de behandelend geneesheer opgebeld om de zorgplanning verder af te stemmen.

HUISARTSENTRIAGEPOST

Deze is op dezelfde lokatie als de pre-opname screening nml het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

U kan er enkel terecht op afspraak en met een verwijsbrief van jouw huisarts. 

Openingsuren: van 9u tot 17u tijdens de week en op zaterdag en zondag van 13u tot 17u.

Stel uw operatie, behandeling of onderzoek niet op eigen initiatief uit. Overleg steeds met uw behandelende arts, het ziekenhuis blijft een veilige plek voor patiënten.

Hebt u bijkomende vragen, neem dan contact op met het onthaal 051 33 41 11. Zij helpen u graag verder.

 

Wens je meer info over de huidige algemene maatregelen?

Lees dan alvast onderstaande rubriek.

 

Algemene maatregelen in klare taal

covid-19_in_klare_taal_27maart3april_2021.pdf