Corona

Coronavirus (COVID-19)

GEEN BEZOEK MEER TOEGELATEN VANAF DINSDAG 19 JANUARI

Door het stijgend aantal besmettingen in het ganse land en voor de veiligheid van onze patiënten, onze medewerkers en hun familie laten we vanaf dinsdag 19 januari geen bezoek meer toe.

Uitzonderingen

Er wordt een uitzondering gemaakt voor:

- de ouders op de pediatrische afdelingen, materniteit en neonatologie

- eerstegraadsverwanten van patiënten aan het levenseinde

Afspraken, consultaties, onderzoeken en operaties gaan door. Een begeleider is niet toegestaan in het ziekenhuis tenzij strikt noodzakelijk (bv. bij minderjarigen) 

Je komt alleen naar de consultatie. In bepaalde omstandigheden kan de patiënt vergezeld worden van een begeleider. We denken hierbij aan patiënten met cognitieve problemen, gangproblemen … Wens je als partner of familie aanwezig te zijn tijdens de consultatie, bespreek dit dan steeds vooraf met uw behandelend arts.

Uitzondering: voor een zwangerschapscontrole kan de partner mee komen. De partner wacht in de auto of aan het onthaal tot hij/zij een seintje krijgt. Zodra je een melding ontvangt stap je naar de consultatie van de gynaecoloog.

- Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal en dit vanaf de parking van ons ziekenhuis. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis.

- Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter).

- Ontsmet bij het binnenkomen en het verlaten van het ziekenhuis steeds je handen.

Stel je operatie, behandeling of onderzoek niet op eigen initiatief uit. Overleg steeds met je behandelende arts, het ziekenhuis blijft een veilige plek voor patiënten.

 

Digitale alternatieven

Patiënten kunnen met hun familie videobellen.

Wenst u te videobellen, neem dan telefonisch contact met de hospitalisatieafdeling en maak een afspraak.

Spullen brengen en halen via het onthaal

Familie kan dagelijks tussen 14u en 18u propere was afgeven en vuile was ophalen aan het onthaal. Wenst u vuile was op te halen, spreek dan steeds duidelijk  het tijdstip af met de verpleegkundige van uw afdeling. Op het afgesproken tijdstip kan u dan de vuile was ophalen aan het onthaal.

Breng het materiaal in een afgesloten, propere zak binnen bij het onthaal.  Noteer op deze zak duidelijk de naam van de patiënt en zo mogelijk ook het kamernummer. Alle gegevens van de patiënt worden genoteerd en aan de zak bevestigd.

Als er waardevolle elektronica (bv. laptop, smartphone) worden afgegeven, vermeld dat dan expliciet.

Alles wat u aflevert aan het onthaal is op eigen risico.

 

Bistro

De bistro is gesloten voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 

PRE-OPNAME SCREENING

Bij patiënten waarbij een opname gepland is, wordt er telkens een pre-opname screening gedaan door middel van een wisser. U krijgt hieromtrent informatie tijdens het consult bij uw behandelend arts.

Je kan er enkel terecht op afspraak in het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Openingsuren: van 9u  tot 17u tijdens de week en op zaterdag en zondag van 13u tot 17u. 

Na afname van de wisser ga je  terug naar huis. Indien resultaat COVID-positief is, word je door de behandelend geneesheer opgebeld om de zorgplanning verder af te stemmen.

HUISARTSENTRIAGEPOST

Deze is op dezelfde lokatie als de pre-opname screening nml het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Je kan er enkel terecht op afspraak en met een verwijsbrief van jouw huisarts. 

Openingsuren: van 9u tot 17u tijdens de week en op zaterdag en zondag van 13u tot 17u.

 

Hebt u bijkomende vragen, neem dan contact op met het onthaal 051 33 41 11. Zij helpen u graag verder.