Oncologische revalidatie

Een ziekte als kanker heeft een impact op ons lichamelijk en psychisch functioneren. Met ons oncologisch revalidatieprogramma streven wij ernaar de patiënten te begeleiden op hun weg naar lichamelijk en psychisch herstel. Via fysieke training wordt getracht het activiteitenniveau, kracht, lenigheid en de conditie te verhogen.

De fysieke revalidatie gebeurt in vaste groepen en staat onder begeleiding van ergo- en kinesitherapeut. Deze sessies gaan 2 maal per week door en duren gemiddeld 1 uur.

Via een 7-tal informatie- en gesprekssessies trachten wij een aantal thema’s toe te lichten zoals voeding na kanker, (huid)verzorging, vermoeidheid, geheugen & concentratie, slaap(problemen), relaxatie, terug aan het werk, impact op relatie en gezin,… De infosessie gaat door op maandag (vóór of na de revalidatiesessie). Deze sessies staan onder begeleiding van een psycholoog.

Voor meer info hieromtrent kan u terecht bij onze psychologe Jolien Lecluyse op het nummer 051 33 42 32.

Oncorevalidatie Revivio

folder oncologische revalidatie