Hartfalen

Hartfalen

HZW, HAK Wervik-Geluwe en het LMN hebben in samenwerking met andere lokale huisartsenkringen en ziekenhuizen een zorgpad hartfalen uitgewerkt. 

De opstart van het zorgpad gebeurt door de cardioloog. De huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht via de verslagbrief. Het zorgpad bestaat uit verschillende documenten:

Dagboek voor patiënten

Dagboek voor patiënten