Hoest- en neushygiëne

07/02/2024

Hoest- en nieshygiëne is belangrijk om te voorkomen dat bacteriën en virussen worden overgedragen van de ene op de andere persoon. Dit geldt zowel voor patiënten, bezoekers en zorgverleners

Tijdens het seizoen van de luchtweginfecties,  is de kans op overdracht van bacteriën en virussen het grootst.

Wat gebeurt er tijdens het hoesten en niezen?

Bepaalde kiemen kunnen tijdens het hoesten en niezen via druppels en speeksel overgedragen worden naar anderen. Hoesten en niezen gebeurt met zo’n kracht dat druppeltjes zich tot wel 1,5 meter ver kunnen verspreiden. Iemand die zich dan in de buurt bevindt, kan zo de bacteriën en virussen uit die druppeltjes opvangen op de slijmvliezen van het gelaat (mond, neus, ogen). De allerkleinste druppels zijn onzichtbaar en zo fijn dat ze in de lucht blijven zweven. Deze druppeltjes zijn het transportmiddel van de kleinste bacteriën en virussen zoals het griepvirus.

Hoe bescherm je jezelf en anderen?

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!

• Bedek je neus en mond als je hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of hoest in je elleboogplooi.

• Hoest niet in de richting van iemand anders.

• Gebruik de papieren zakdoek maar één keer en gooi de zakdoek onmiddellijk in de vuilbak.

• Pas een correcte handhygiëne toe, want bacteriën en virussen worden vooral via de handen overgebracht. Door de handen regelmatig en goed te wassen of door de handen gedurende 30 seconden in te wrijven met handalcohol, vermindert het aantal ziektekiemen en kunnen ze minder gemakkelijk overgebracht worden.

Ben je als bezoeker ziek?

• Blijf bij voorkeur uit de buurt van de patiënt