De wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is gebaseerd op het principe van de “stilzwijgende toestemming”: van elke Belgische burger of inwoner die sedert tenminste 6 maanden ingeschreven is in het vreemdelingenregister, wordt verondersteld dat hij/zij donor is, behalve wanneer hij/zij verzet aantekent.

Orgaandonatie is anoniem en gratis. Organen en weefsels kunnen gepreleveerd worden bij hersendode patiënten. De hersendood wordt vastgesteld door 3 geneesheren. Binnen ons ziekenhuis neemt de intensivist contact op met de transplantcoördinator van UZ Gent. De prelevatie gebeurt steeds in samenwerking met UZ Gent.

Hoe kan u uw wil kenbaar maken? Ga even langs bij de dienst Bevolking van uw gemeente. Daar ontvangt u een formulier van “wilsverklaring” waarop u uw voorkeur kan aangeven. U kan het formulier ook hier downloaden. U geeft het ingevulde formulier af aan een ambtenaar in het gemeentehuis die de gegevens invoert in het Nationaal Register. Dit is gratis. Uw wilsverklaring kan u altijd herzien.

Lees meer

Contacteer ons

palliatief support team: 051 33 41 58

sociale dienst: 051 33 41 64

Locatie

straat 73

Openingsuren

8.30 - 12 u. & 13.30 - 17 u.

Praktische info

Hebt u vragen, neem dan contact met uw behandelend arts of het palliatief support team van ons ziekenhuis.

Orgaandonatie

Wie betaalt de kosten?

Als donor betaalt u niks. De kosten worden verdeeld onder de verschillende ontvangers. De begrafeniskosten daarentegen blijven ten laste van de familie van de donor.

Welke organen mogen weggenomen worden?

Alleen “edele” organen mogen weggenomen worden.  Dat zijn levensnoodzakelijke organen zoals het hart, de longen, de lever, de nieren, de schildklier, de ingewanden.

Mag ik kiezen welke organen ik wil afstaan ?

Via het Nationaal Register is dat niet mogelijk en kan je enkel een “algemene keuze” maken: toestemming of verzet.  Maar u kan altijd uw familie hierover inlichten.  Bij een eventuele orgaandonatie wordt zij altijd verwittigd.

Is orgaandonatie hetzelfde als het schenken van het lichaam aan de wetenschap?

Neen. Orgaandonatie is er om levens van anderen te redden, niet om aan wetenschappelijk onderzoek te doen.  De organen worden onmiddellijk getransplanteerd bij de kandidaat ontvanger.  Het lichaam van de donor wordt daarna overgedragen aan de familie.

 

Ook in SJKI werkt de dienst intensieve zorg actief mee aan orgaandonatie

Informatie over orgaandonatie