Aangifte geboorte

Dit gebeurt door de partner en/of mama in het stadhuis van Izegem (plaats van geboorte) binnen de vijftien dagen.

Vooraleer uw kind op het stadhuis aan te geven, vraagt u de geboorteverklaring aan de hoofdvroedvrouw.

Voor de aangifte neemt u uw trouwboekje of erkenningsattest, beide identiteitskaarten (van partner & mama) en de geboorteverklaring mee.