Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten met coronair lijden, hartfalen, metabool syndroom of een ingreep aan het hart. Met hartrevalidatie wensen wij u enerzijds terug in conditie te krijgen, maar anderzijds willen wij u ook helpen om een gezondere levensstijl aan te nemen en zo het risico op nieuwe hartproblemen in te perken.

Hartrevalidatie gebeurt steeds in groep en is een multidisciplinaire benadering waarbij zowel ergo- en kinesitherapeuten, een diëtiste als een psycholoog deel uitmaken van de behandeling. 

Hartrevalidatie omvat 24 sessies van telkens 1 uur.

Interesse? Neem contact op met uw behandelende arts.