Corona

COVID-19

Gezien de Belgische overheid het aantal sociale contacten opnieuw drastisch inperkt, zijn wij als ziekenhuis eveneens genoodzaakt onze bezoekregels te verstrengen.
Deze maatregelen gaan in vanaf woensdag 21 oktober. 

We begrijpen het belang van bezoek (van sociale interactie) voor het herstelproces van de patiënten en hopen daarom op ieders medewerking om deze minimale bezoekregeling zo lang mogelijk aan te houden. 

BEZOEKREGELING

Afspraken

- Vanaf woensdag 21/10/2020 is er nog slechts 1 vaste bezoeker per week toegelaten. Waar mogelijk vullen we dit aan met videocontact tussen patiënt en familie.Op de kamer van de patiënt bevindt zich een blad, noteer steeds uw naam en telefoonnummer op dit blad zodat we u kunnen contacteren.

- Het bezoek wordt dagelijks toegelaten tussen 14u en 20u.

- Het bezoek mag maximaal 1 uur duren. Je blijft op de kamer.

- Draag steeds een mond-neusmasker. Dat doe je altijd en overal en dit vanaf de parking van ons ziekenhuis, ook bij de patiënt op de kamer. Heb je er zelf geen? Dan krijg je een bij het binnenkomen in ons ziekenhuis.

- Houd steeds voldoende afstand (meer dan 1,5 meter) en vermijd contact met de patiënt.

- Was je handen voor en na het bezoek met water en zeep of met een ontsmettende handgel. Beperk handcontact met materialen in de kamer.

Geen bezoek

- Op de COVID-19 afdeling, het oncologisch en chirurgisch dagziekenhuis

Andere bezoekregeling

-  Ook de bezoekregels op materniteit worden terug beperkt: enkel nog de partner en overige kinderen van de moeder mogen op kraambezoek komen. De grootouders moeten we helaas de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen.

- Neonatale (ouders)  en pediatrie (bij voorkeur 1 ouder/voogd)

- Intensieve zorgen: vast bezoekmoment van 14:30 tot 15:00. Ook hier één (zelfde) bezoeker per dag. Ook hier draagt u steeds een masker. U vertoont geen tekenen van infectie.  

- Spoeddienst:  U kan de patiënt vergezellen op de spoedopname als de patiënt mentale problemen (bv dementie ...) heeft of ernstig/kritiek ziek is of indien de behandelende arts het noodzakelijk vindt ifv de diagnose. Bij kinderen jonger dan 18 jaar kan 1 ouder aanwezig zijn bij het kind.

- Palliatieve zorg en patiënten in een eindelevensfase: onmiddellijke naasten zijn welkom op afspraak.

- Bezoekers die niet in de mogelijkheid zijn om alleen op bezoek te komen, kunnen zich laten vergezellen door 1 vaste begeleider. Bent u chauffeur, dan kan u niet mee op bezoek.

- Komt u op bezoek op een tweepersoonskamer, dan houden we eraan dat er slechts één bezoeker op de kamer is. Spreek duidelijk het bezoekmoment af met de andere bezoeker.

Consultatie

Je komt alleen naar de consultatie. In bepaalde omstandigheden kan de patiënt vergezeld worden van een begeleider. We denken hierbij aan patiënten met cognitieve problemen, gangproblemen … Wens je als partner of familie aanwezig te zijn tijdens de consultatie, bespreek dit dan steeds vooraf met uw behandelend arts.

Bistro

Vanaf 19 oktober is de bistro gesloten voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 

PRE-OPNAME SCREENING

Bij patiënten waarbij een opname gepland is, wordt er telkens een pre-opname screening gedaan door middel van een wisser. U krijgt hieromtrent informatie tijdens het consult bij uw behandelend arts.

Je kan terecht op afspraak in het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Openingsuren: van 9u  tot 18u

Na afname van de wisser ga je  terug naar huis. Indien resultaat COVID-positief is, word je door de behandelend geneesheer opgebeld om de zorgplanning verder af te stemmen.

HUISARTSENTRIAGEPOST

Deze is op dezelfde lokatie als de pre-opname screening nml het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis. Je kan er enkel terecht op afspraak en met een verwijsbrief van jouw huisarts. 

Openingsuren: van 9u tot 18u 

 

Hebt u bijkomende vragen, neem dan contact op met het onthaal. Zij helpen u graag verder.

Lees alvast hieronder de specifieke richtlijnen omtrent het bezoek.