Corona

Bezoekregeling 

Naar aanleiding van de stijgende COVID-cijfers beperken we het aantal bezoeker in ons ziekenhuis: maximaal 1 bezoeker per dag gedurende 1 uur per patiënt op de kamer (kinderen niet toegelaten) en dit tussen 14u00-20u00.

Deze bezoeker mag  dagelijks wijzigen.

Mogen wij u vragen strikt volgende maatregelen te respecteren:

  • Draag je mond-neusmasker continu en overal en ook op de kamer van de patiënt
  • Respecteer de afstandsregels
  • Ontsmet je handen bij het  binnenkomen en bij het verlaten van het ziekenhuis

Is uw naaste opgenomen op de dienst intensieve zorgen? 

Bezoekuren elke dag van 14u30-15u30 maximum 1 persoon per keer. Meer info op het nummer 051 33 42 41

Bezoek aan covid-patienten  kan enkel op afspraak en in samenspraak met de arts. 

Hebt u bijkomende vragen omtrent deze bezoekregeling? Neem dan contact met de verantwoordelijke van de dienst waar u of uw naaste verblijft. 

Bezoekregeling voor de spoeddienst 

Patiënten mogen begeleid worden door 1 begeleider. Bij een tussenkomst met een korte doorlooptijd (bv hechten van een wonde …) wacht de begeleider in de wachtzaal van de spoeddienst.

Kinderen mogen begeleid worden door beide ouders.

Uitzonderingen op de bezoekregeling

- de ouders op de materniteit (ook de broertjes en zusjes van de baby)  en neonatologie (aan de venster) . Daarnaast worden de grootouders terug toegelaten. Zij kunnen apart per koppel,  1 maal tijdens het verblijf van de mama voor maximum 1 uur op bezoek komen. We vragen om het mond-neusmasker altijd en overal aan te houden.

- de ouders op  de afdeling pediatrie. Er werd tevens beslist dat er maximum 1 grootouder mag langskomen op het moment dat de ouders niet aanwezig kunnen zijn.

- eerstegraadsverwanten van patiënten aan het levenseinde

Consultaties

Afspraken, consultaties, onderzoeken en operaties gaan door. Een begeleider is niet toegestaan in het ziekenhuis tenzij strikt noodzakelijk (bv. bij minderjarigen) 

U komt alleen naar de consultatie. In bepaalde omstandigheden kan de patiënt vergezeld worden van een begeleider. We denken hierbij aan patiënten met cognitieve problemen, gangproblemen … Wenst u als partner of familie aanwezig te zijn tijdens de consultatie, bespreek dit dan steeds vooraf met uw behandelend arts.

Uitzondering: voor een zwangerschapscontrole kan de partner mee komen. De partner wacht in de auto of aan het onthaal tot hij/zij een seintje krijgt. Zodra u een melding ontvangt stapt u naar de consultatie van de gynaecoloog.

Bistro

De bistro is gesloten voor patiënten, bezoekers en begeleiders.
 

Covid-test

Wie zich ziek voelt en denkt corona te hebben, hoeft de huisarts niet meer te bellen voor een PCR-coronatest. Vanaf 3 november kan je online nagaan of je je het best laat testen. Als dat het geval is, krijg je een testcode waarmee je een afspraak kan maken. Kom op het tijdstip van uw afspraak naar onze wisserpost. Deze bevindt zich naast de gesloten fietsenstalling dicht bij de parking van ons ziekenhuis. 

Meer info op vindt u hier:

-  Afspraak maken: https://testcovid.doclr.be/triage-izegem/patient#!/covidafspraak

- Testcode aanvragen:  Ik wil/moet mezelf of mijn kind laten testen | eHealth (fgov.be)

- Zelfevalutatietool:  https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Bekijk onderaan deze pagina ook de affiches over testen: wanneer, hoe en waar? 

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 7 tot 12 u. en van 12.30 tot 15.30 u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 14 u. 

PRE-OPNAME SCREENING  

Bij patiënten waarbij een opname gepland is, wordt er telkens covid-test gedaan door middel van een PCR-wisser. U krijgt hieromtrent informatie tijdens het consult bij uw behandelend arts.

U kan enkel op afspraak langskomen in onze wisserpost in het lokaal naast de gesloten fietsenstalling bij de parking van ons ziekenhuis.

Openingsuren van maandag tot vrijdag van 7 tot 12 u. en van 12.30 tot 15u. 

Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 14 u.

Tel 051 33 48 00

Na afname van de wisser ga je terug naar huis. Indien resultaat COVID-positief is, word je door de behandelend geneesheer opgebeld om de zorgplanning verder af te stemmen.

 

Testen: wanneer, hoe en waar? 

Toelichting over testen, isolatiemaatregelen en quarantaine in onderstaande affiches 

 

Toelichting over testen: wanneer, hoe en waar?

Hoogrisicocontact Klachten? Op reis