Patiëntveiligheid

Wij wensen u naast een kwaliteitsvolle zorg ook een veilige zorg aan te bieden. We werken actief rond een aantal veiligheidsthema’s.

Elke patiënt krijgt een identificatiebandje. Het is belangrijk dat u dit steeds draagt en dit tot op het moment dat u het ziekenhuis mag verlaten. Tijdens uw verblijf wordt regelmatig naar uw naam, voornaam en geboortedatum gevraagd en wordt uw bandje gecontroleerd.

In het ziekenhuis wordt een checklijst “veilige heelkunde” gehanteerd om belangrijke gegevens vóór, tijdens en na uw ingreep te controleren.

In het kader van valpreventie vragen wij u om veilige schoenen te dragen. Veilige schoenen zijn volledig gesloten en bevatten de volledige voet. Wenst u meer tips? Contacteer dan de valcoördinator via de verpleegkundigen of lees onderstaande folder.

In het ziekenhuis is security aanwezig. Zij helpen ons de orde en de rust in het ziekenhuis te bewaren. Daarnaast is er op verschillende locaties camerabewaking om de veiligheid mee te helpen garanderen.

Wees alert en bewaak zelf uw eigendommen. Daarom brengt u beter geen waardevolle voorwerpen of geld mee. Hebt u die toch bij, bezorg deze dan aan een verpleegkundige tegen ontvangstbewijs. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.