Virtual Reality bril toepassing op de kinderafdeling

20/09/2019

Een VR Bril neemt stress, angst en pijn weg op de kinderafdeling van SJKI

Sinds deze zomer werkt de kinderafdeling van de Sint-Jozefskliniek Izegem met de VR (virtual reality) bril toepassing van de firma Oncomfort.  Dankzij het ondersteuningsproject van ‘VZW voor kinderen’ kan deze technologie gedurende de volgende jaren gebruikt worden in onze en enkele omliggende pediatries.  Het team werd na een grondige theoretische uitleg door dhr Rein Callewier, getraind in het praktisch gebruik van de VR bril.

Uit de literatuur blijkt dat de nood aan pijnstilling door toepassing van de VR bril merkelijk daalt en dat de beleving voor de kinderen en de ouders positief beïnvloed wordt.  De techniek kan zowel voor relaxatie ifv bloedafnames, pijnlijke interventies en zelfs kleine behandelingen gebruikt worden. 

Een positieve ervaring voor kinderen, ouders en hulpverleners

In ons ziekenhuis hebben we reeds ervaring bij verschillende kinderen.  Over het algemeen wordt de toepassing positief ervaren.  Deze techniek past volledig binnen de visie van de dienst pediatrie.  Het kind wordt steeds centraal geplaatst. Er wordt sterk ingezet op een positieve en zo pijnvrije mogelijke beleving van het verblijf in het ziekenhuis.  Ook ouders hebben een belangrijke rol in het bieden van rust naar de kinderen toe wanneer deze techniek wordt gebruikt.  Van de verpleegkundigen vraagt dit een aangepaste werkwijze.  Verpleegkundigen investeren in het uitleggen van de VR bril en dienen zich zo goed mogelijk voor te bereiden zodat het er tijdens de techniek zo stil mogelijk aan toe gaat. 

Uit de reacties waarbij kinderen interactief reageren, rustiger ademen of plots schaterlachen wanneer ze een bepaalde virtuele belevenis ervaren, weten de verpleegkundigen dat het kind goed gerelaxeerd is.  Sommige kinderen noemen achteraf de ervaring leuk en melden dat ze praktisch niets van de interventie opgemerkt hebben.  Ouders zijn heel positief omdat het niet alleen innovatief is, maar vooral omdat ze hun kinderen niet gestresseerd mee naar huis nemen. In de toekomst willen we deze techniek verder uitbreiden tot onze spoedgevallendienst en enkele onderzoeks- en behandelkamers in het ziekenhuis. 

Een bijzondere dank aan de VZW voor kinderen, die deze toepassing mogelijk maakte

We zijn dhr David Dhoop van de vzw voor kinderen en dhr Rein Callewier heel dankbaar dat technologie met bewezen effectiviteit op het welzijn van kinderen, door hun steun, ook in regionale pediatries kan worden gebruikt.

Sofie Vandecasteele, hoofdverpleegkundige van de afdeling pediatrie vertelt over haar ervaringen met de VR-bril toepassing.

“Een meisje van 7 jaar kwam langs voor een  bloedafname. Ik heb het verloop van de bloedafname op voorhand uitgelegd en er werd een pleister met lokale verdoving aangebracht. Na de inwerktijd van de pleister startten we de toelichting van de procedure van de VR-bril. Het meisje  vond het een gekke bril, haar ouders vonden het grappig. Het kind plaatste de bril zelf op haar neus zodat die zeker goed stond. Het toestel met het ‘stella’ programma werd erin geplaatst. Hierin begeven de kinderen zich in een ruimte waar ze door hoofdbewegingen punten met mekaar kunnen verbinden om zo tot een leuk figuurtje te komen. Hierbij worden ze door een rustige stem aangemoedigd en wordt het spel afgewisseld met ademhalingsoefeningen. We zagen het kind meegaan in het verhaal en het ademde rustig in en uit op commando van de stem die we hoorden. Het meisje was niet angstig en was volledig in de ban van het spel. Ondertussen prikten wij bloed en brachten een verzorgende pleister aan. Toen we haar zegden klaar te zijn met ons werk deed zij de bril af en was verwonderd een pleistertje te zien en te horen dat alles al achter de rug is. Met een blij gezichtje vertrok ze terug naar huis. Ook de ouders waren opgelucht dat alles vlot verliep, ze zeiden op voorhand wat schrik te hebben gehad door een vroegere ervaring. De totale duurtijd nam ongeveer 15 minuten in beslag. Voor de verpleegkundigen is dit een andere werkwijze.  Ze moeten de werkwijze van de VR-bril uitleggen en dienen zich zo goed mogelijk voor te bereiden zodat het er tijdens de techniek zo stil mogelijk aan toe gaat.  Het voordeel hiervan is dat de patiënt/ouders rustiger is/zijn en dat het kind hierdoor beter meewerkt waardoor het geheel vlotter verloopt.

Een jongen van 5 jaar werd  enkele maanden geleden opgenomen voor een infuustherapie. Hij diende recent opnieuw een infuus te krijgen. Hij was er deze keer niet gerust in, want hij moest denken aan het onaangename gevoel van de vorige keer. Tijdens zijn huidige opname hebben we de werkwijze van de VR-bril uitgelegd. Theoretisch gezien is de patiënt te jong om de toepassing te gebruiken. Dit kind was echter matuur voor zijn leeftijd en we stelden het aan hem voor. Hij was onmiddellijk enthousiast. Ook het programma Stella werd hier opgestart. Hij  mocht zelf de bril aandoen en vond dit heel plezant. Het kind ging volledig in het spel op, beschreef alles wat hij zag en was competitief om zoveel mogelijk figuurtjes te maken. Het plaatsen van het infuus verliep erg vlot en achteraf praatte het kind nog na over zijn fijne ervaring. Het was superleuk en hij wil dit zeker nog een keer doen. Mama zag een duidelijk verschil bij de vorige keer en was heel positief over de innovatieve toepassing.”