Dr Francis De Neve: orthopedisch chirurg

12/07/2018

De directie, raad van bestuur en de dienst orthopedie van de Sint-Jozefskliniek Izegem hebben het genoegen u mee te delen dat Dr. Francis De Neve vanaf 01/08/2018 werkzaam zal zijn als orthopedist.

Dr De Neve startte zijn studie geneeskunde aan de universiteit Gent in 2004 met de ambitie orthopedisch chirurg te worden. Hij heeft gekozen voor orthopedie omwille van het mechanische karakter van de discipline.

Hij genoot zijn opleiding Orthopedie-Traumatologie aan de Universiteit Gent. In 2017 werd hij erkend als orthopedisch chirurg.

Nadien trok hij zes maanden naar Sydney in Australië om zich verder te verdiepen in de knie- en heupchirurgie, zowel prothesechirurgie (arthroplastie)  als sport-traumatologie.

Vervolgens volgde hij een fellowship van zes maanden bij Dr. K. C. Lagae en Prof. Dr. P. Verdonk in Antwerpen met focus op arthroplastie, ligamentaire reconstructie van de knie en osteotomieën rond de knie.

Zijn ambitie is om de dienst orthopedie te versterken zowel wat reconstructieve chirurgie als sporttraumatologie van knie en heup betreft. Daarnaast zal hij ook starten met kijkoperaties van de heup (heuparthroscopie), een techniek die tot op heden niet wordt uitgevoerd in onze kliniek.

De consultaties van Dr De Neve zijn op afspraak via tel. 051 33 47 00.